Какво представлява анти HCV общ кръвен тест?

Този общ тест за анти HCV в момента е скринингов тест. Това означава, че той е взет от голямо разнообразие от популации и е първият вид лабораторно изследване за диагностика на хепатит С, което позволява да се диагностицира заболяването в неговата остра или хронична форма..

В буквалния смисъл името на този ензимно-свързан имуносорбентен анализ може да бъде преведено по следния начин: пълни или общи (общо) антитела (анти) към вируса на човешкия хепатит С (човешки С вирус, HCV) и е един от методите за диагностициране на хепатит С (HCV) в кръвен тест.

Как да тълкуваме тези тестове и какво може да се научи от положителен и отрицателен резултат? Простата логика повелява, че ако HCV е положителен, тогава човекът е заразен с вируса на хепатит С и ако тестът е отрицателен, тогава този човек е здрав и можете да „дишате спокойно“. Това е вярно в повечето случаи, но в действителност всичко далеч не е толкова просто. Изненадващо, в случай на положителен резултат, човек може да бъде здрав, а в случай на отрицателен резултат - болен. Как е възможно? Нека да разберем какво потвърждава този или онзи резултат.

Какво е анти-HCV общо?

На първо място, това е лабораторен индикатор, потвърждаващ, че в човешката кръвна плазма се откриват специфични антитела, които се произвеждат в организма към вируса. Този показател е общ, тоест на негова основа не може да се каже кой клас антитела (имуноглобулини) е довел до положителен резултат.

Известно е, че при инфекциозни заболявания, включително вирусен хепатит, се произвеждат антитела от класове M и G. Някои от тях са антитела с бърз отговор (M) и се появяват в остра форма на заболяването, при първото запознаване на организма с вируса, но съединенията клас G са "дълготрайни" и персистират в кръвната плазма дълго време, след като инфекциозният процес или е приключил, или продължава в хронична форма.

Антителата с бърз отговор (М) се появяват в кръвта още месец след инфекцията и техният титър или концентрация се увеличава доста бързо. След около шест месеца те постепенно намаляват концентрацията си в кръвната плазма и отново се активират само ако инфекцията в хроничния ход отново се влоши. Този процес се нарича реактивиране..

Но антителата от бавен тип, клас G, се появяват много по-късно, 3 месеца след инфекцията. Тяхната максимална концентрация в кръвната плазма се посочва шест месеца след попадането на вируса в тялото и след това остава постоянна по време на заболяването, както и през периода на възстановяване, т.е. възстановяване и следващия период. Следователно този анализ - общото ниво на антителата - има диагностична стойност само в периода от 4-5 седмици от началото на предполагаемата инфекция. Понастоящем в лабораторната практика се въвеждат тестови системи от ново поколение, които позволяват да се определи нивото на антителата много по-рано, вече 10-15 дни след инфекцията, и да се конкурират в това с най-добрия метод или PCR.

Можете да научите повече за имуноглобулините от нашите статии:

Сега нека разгледаме какви резултати могат да бъдат получени след получаване на резултатите от този анализ, без дори да разглеждаме симптомите и без да питаме пациента нищо, особено след като в повечето случаи този вирусен хепатит не се проявява по никакъв начин и едва след 20 години се трансформира в рак на черния дроб, или хепатоцелуларен карцином. Ето защо тази болест е наречена „нежен убиец“.

Когато тестът е положителен

Изглежда, че в този случай всичко е просто: ако човек има антитела срещу вируса на хепатит С, тогава този резултат показва наличието на хепатит и пациентът трябва да е болен. Но понякога има и фалшиво положителни резултати. Известно е, че всеки лабораторен анализ има както чувствителност, така и специфичност. И всеки резултат от изследването не може да бъде както силно чувствителен, така и силно специфичен, тъй като това са различни "страни на медала".

В случай, че методът има висока чувствителност, тогава той може да реагира фалшиво на чужди вещества, които обикновено нямат нищо общо с въпроса за изследването. И в случай, че е много силно специфичен, тогава чувствителността може да е ниска. Това води до факта, че доста силно чувствителен метод за ензимен имуноанализ понякога дава грешки. Следователно, в случай че пациентът има положителен кръвен тест за HCV за първи път, тогава по закон той се извършва отново в същата лаборатория, но по различен метод. И само ако е повторно положително, тогава се счита за наистина положително. Но какво означава това?

 • Пациентът има хепатит С. Невъзможно е да се разбере дали този процес е остър или хроничен, тъй като не знаем кои антитела са открити: M или G;
 • Пациентът се възстановява от остър хепатит С и поради „шлейфа“ на G антителата резултатът излиза положителен;
 • Пациентът се възстанови отдавна от остро заболяване (това също е рядко, но се случва) и той също имаше G антитела като маркер за дългосрочна инфекция.

Естествено, при такова „разнообразно тълкуване“ е необходим потвърдителен анализ. Това може да бъде PCR, при която директно се определя дали в организма има вирус или не. И накрая, това може да бъде определение не на общите антитела, а на отделни по класове. Така че откриването само на антитела от клас G ще потвърди, че пациентът има хронична форма на заболяването, или е имал остър хепатит, или се възстановява. Във всеки случай, наличието само на антитела от клас G изключва диагнозата остър хепатит, особено в ранния период.

И ако анализът е отрицателен?

Ние заключихме, че ако пациентът има състояние, при което антителата срещу HCV са положителни, резултатът може да бъде, меко казано, двусмислен. И ако общата стойност на анти-HCV е отрицателна, какво означава това?

В този случай отново трябва да изберем измежду три възможни отговора:

 • Пациентът няма хепатит С. Най-вероятно той никога не го е имал и пациентът е напълно здрав;
 • също така пациентът може да е болен и наскоро да се е заразил. Той има първия месец на заболяване, дори първите седмици и антителата все още не са имали време да се натрупват в човешкото тяло в количеството, което тази техника може да „усети“;
 • И накрая, може да се появи вирусен хепатит С, но само в серонегативна форма. Това е специален тип хода на заболяването, при който антителата практически не се появяват в периферната кръв или се появяват значителни концентрации, което е невъзможно да се интерпретират. Този тип курс се среща в 5% от случаите или при всеки 20 пациенти. Съгласете се, че това е доста голяма вероятност за превишаване на „миналото на диагнозата“, използвайки само този единствен метод.

Какво да правя?

Тъй като този евтин метод позволява на пациента само намек, че може да има "проблеми" с вирусен хепатит С, той е скрининг, точно същият като определянето на HBs - антиген в проучването за вирусен хепатит В.

Не забравяйте - това е само един от методите за диагностициране на вируса на хепатит С. Можете да прочетете повече за други методи в нашата статия „Какво представлява HCV кръвен тест?.

Никой лекар по инфекциозни болести не може да постави диагноза само въз основа на декодиране на резултатите от анализа. PCR е задължително, както и отделното определяне на имуноглобулини по класове. Но дори този пълноценен тип диагноза, който ви позволява да определите наличието на вирус в тялото и да поставите точна диагноза, все още не може да каже нищо за това дали пациентът ще развие рак на черния дроб след много години или не. Цялостна диагностика с дефиниция на прогноза е възможна само когато се извършват всички биохимични анализи, резултатите от ултразвукови данни, както и чернодробна биопсия.

Анти-HCV-общо: какво представлява този тест и какво означава положителен и отрицателен резултат??

Анти-HCV-total определя общото количество специфични антитела (имуноглобулини) в кръвния серум към антигените на вируса на хепатит С. Какъв е този анализ? Изследването е скринингов метод за диагностициране и потвърждаване на инфекция или установяване на факта на прехвърления патологичен процес.

Антителата в кръвта се образуват в отговор на проникването на чужди антигени като защитен механизъм на хуморалната връзка на имунната система. Появата им може да се определи вече месец след инфекцията, поради което резултатът от теста помага да се идентифицира заболяването в ранните етапи, което ще осигури най-благоприятния резултат от лечението.

 • Показания
 • Достоверност
 • Подготовка за анализ
 • Отрицателен резултат
 • Положителен резултат

Какъв е този анализ?

За пациенти със съмнение за инфекция с хепатит С. се предписва анти-HCV общ кръвен тест. Какъв е този метод за изследване? Този метод на лабораторна диагностика потвърждава наличието в кръвта на антитела към вируса на хепатит С. Изследването се провежда с помощта на серологичен ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA), основан на имунокомплексното взаимодействие на специфичен антиген с антитяло. Sinnowa ER-500 и Vector-best test system се използват като анализатор..

Резултатът е надежден поради високата специфичност и чувствителност на тестовите системи. Анализът е качествен и само определя наличието на чужд агент в организма. Материалът за установяване на реакцията е кръвният серум на субекта, предварително обработен с първоначалния реагент пероксидаза от хрян. Анализират се антитела към някои видове патогенни протеини - NS3 и NS4. Резултатът се оценява въз основа на степента на луминисценция на реакционната система: колкото по-висока е интензивността, толкова повече имунни комплекси се образуват след реакцията, толкова повече първоначални антигени са в биологичния материал..

Какво представлява тестът Abbott ARCHITECT Anti-HCV? Подобрена напълно автоматизирана версия на имуноанализа открива структурни и неструктурни HCV протеини, с още по-висока чувствителност и специфичност на сероконверсията. Поради високата си ефективност, имунохимилуминесцентната реакция спестява време и не определя съмнителни, фалшиво положителни и фалшиво отрицателни резултати.

В резултат на поглъщането на генетичния материал на вируса на хепатит С в кръвта се получават специфични вируси срещу хепатит С от два изотипа:

 1. Имуноглобулините от клас М (IgM) показват остър стадий на заболяването, тъй като те се формират като основна връзка в отговор на присъствието на антиген. В кръвта може да се открие само поне месец след началото на патологията.
 2. Имуноглобулините от клас G (IgG) показват хроничен ход на хепатит С или вече прехвърлено заболяване; те се произвеждат като вторична връзка на придобития имунитет. В кръвта се определят не по-рано от шест месеца след инфекцията.

Показания за назначаване

Лабораторен тест за определяне на антитела срещу HCV се предписва предимно за изясняване на диагнозата за лица с признаци на чернодробно увреждане:

 • с повишена биохимична активност на чернодробните ензими (ALT, AST), хипербилирубинемия, повишени нива на алкална фосфатаза;
 • с морфологични промени в чернодробния паренхим по време на инструментални изследвания (ултразвук, еластрография (пункционна биопсия), CT, MRI);
 • въз основа на клиничната картина и физическото обективно изследване (характерни оплаквания, иктерика, интоксикация, диспептичен синдром, увеличаване на размера на черния дроб и далака);
 • пациенти с потвърдена диагноза хепатит С в хода на антивирусна терапия за оценка на качеството на лечението и лица, които са под диспансерно наблюдение в продължение на две години след възстановяване.

Наличието на антитела срещу вирусен хепатит С трябва да се изследва:

 • бременни или планиращи бременност жени;
 • новородени деца, родени от болни майки;
 • Заразени с ХИВ;
 • пациенти с други вирусни хепатити (B (открит HbsAg), D);
 • потенциални донори на кръв и органи;
 • лица с анамнеза за кръвопреливане;
 • пациенти на хемодиализа;
 • пациенти, подготвящи се за операция.

Редовното даряване на кръв за Anti-HCV е разрешено за хора в риск:

 • на медицински работници в контакт с биологични телесни течности и в случай на спешна диагностика в случай на злополука;
 • асоциален контингент от населението: лица с блуден секс, употребяващи инжекционни наркотици, злоупотреба с алкохол.

Надеждност и причини за възможни грешки

Резултатът от метода е силно чувствителен и специфичен, тъй като той открива минимално количество вирусно натоварване в кръвта и образуването на имунни комплекси става чрез реакцията само на определени протеини изключително с други структури на генетичния материал на вируса.

Резултатът обаче може да е грешен по няколко причини:

 • ниско качество на биологичния материал (грешки на етапа на вземане на кръв, когато е опакован и съхраняван на грешното място или за дълго време);
 • неправилно транспортиране до лабораторията (неспазване на сроковете, механични повреди);
 • неизправност на аналитичните тестови системи (лошо качество / неправилно добавени реагенти, техническа повреда);
 • човешки фактор (грешка на лаборант, замърсяване на кръвта на субекта с друга кръв от лабораторията);
 • нисък вирусен товар (титърът на серумните антитела е под определената прагова стойност, недостатъчен за установяване на отговор).

Грешката в резултат на изследването може да се дължи на неспазване на правилата за подготовка за анализа:

 • ядене на храна 8-10 часа преди Анти-HCV-общо;
 • прием на лекарства, психоактивни вещества и алкохол;
 • прекомерна физическа активност;
 • инсолация, температурни колебания, физиотерапевтични процедури.

Характеристики на подготовката за даряване на кръв за анти-HCV-общо

Тълкуването на резултатите зависи от правилността на кръводаряването, поради което подготовката за анализа започва 24 часа преди манипулацията и съдържа някои ограничителни мерки:

 • изключване от диетата на храни с високо съдържание на въглехидрати, мазнини, натриева сол, подправки, а именно сладки, пушени, пикантни, солени, пържени и мазни храни;
 • ограничете спорта и други тежки физически натоварвания;
 • предотвратявайте излагането на физични и химични фактори (не се слънчеви бани на плажа и солариум, отменяйте физиотерапевтичните процедури, не прегрявайте и не преохлаждайте);
 • за намаляване на въздействието на биологични фактори (не пийте алкохол, психостимуланти, биологични добавки, лекарства в продължение на 24 часа, ако е възможно според жизнените показатели).

За да се избегне съмнителен резултат от теста, е необходимо да се предотврати абсорбцията на други съединения (протеини, мазнини, въглехидрати, никотин, химикали) в системната циркулация, следователно:

 • кръв се дава строго на гладно;
 • хранене 8 часа преди вземане на теста;
 • можете да изпиете чаша чиста вода без газ;
 • един час преди анализа трябва да не се пуши;
 • приемайте фармацевтични продукти, ако е възможно след даряване на кръв.

Какво означава отрицателен резултат?

Ако резултатът от теста с обща анти-HCV е отрицателен, какво означава това? Декодиране на резултата "отрицателен" при откриване на антитела срещу хепатит С:

 1. В кръвта не е открит вирус, пациентът е здрав.
 2. Недостатъчно време от момента на заразяване (инкубационен период).
 3. Серонегативен вариант на протичането на вирусен хепатит С.
 4. Нисък титър на антитела (вирусно натоварване под прага на анализатора на теста), като в този случай резултатът се нарича фалшиво отрицателен.

Какво казва положителният кръвен тест?

Ако резултатът от анти-HCV-общия тест е положителен, тъй като системата има висока степен на чувствителност, такъв индикатор надеждно означава, че антителата срещу заболяването присъстват в кръвта.

Тъй като обикновено няма HCV имуноглобулини, това означава, че:

 • пациентът е заразен (носител), диагностициран с HCV;
 • човек е болен от остра или хронична форма на хепатит С (диагнозата се потвърждава);
 • в миналото е имал заболяване (стадий на възстановяване).

При положителен анализ на пациента се предписва пълен цялостен преглед за избор на тактика на лечение и идентифициране на стадия на заболяването и евентуално свързани усложнения.

HCV кръвен тест какво е това?

Доста често се налага да вземаме биохимия (от вена) по време на рутинен медицински преглед, преди операция или по време на бременност, за да идентифицираме каквито и да е заболявания и аномалии на тялото. По правило най-основните компоненти на теста са антитела срещу ХИВ или хепатит, които могат да се използват за установяване на факта на инфекция. Антителата срещу хепатит С се наричат ​​в медицината "Anti-HCV", тоест "срещу хепатит С" и са разделени на две групи: "G" и "M", които в резултатите от теста са обозначени като "IgG" и "IgM", където "Ig... ”- имуноглобулин. Общо анти-HCV са маркери, за които се провежда тест за откриване на хепатит С. Анти-HCV може да бъде открит след 5 седмици от инкубационния период при остро или хронично заболяване. Общо анти-hcv най-често се определя при тези, които са имали заболяване „на крака“. В този случай антителата могат да бъдат открити в рамките на 5-9 години след инфекцията. Положителният резултат от теста срещу HCV не дава 100% основание за диагноза, тъй като при инфекциозно заболяване - хепатит С - протичащо в хронична форма, се откриват общи антитела на вируса с ниско съдържание на титри.

Трябва да се отбележи, че наличието на антитела в организма не предотвратява повторно заразяване с HCV инфекция, нито дава имунитет.

Анализ за откриване на хепатит С се извършва в лаборатория, на гладно (поне 8 часа преди хранене) и се изследва в рамките на 1-2 работни дни.

Най-честите причини за този анализ са:

 • холестаза;
 • бременност;
 • дарение;
 • наркомания (интравенозно приложение на наркотици);
 • предпоставки за инфекциозен хепатит;
 • предстояща операция;
 • идентифициране на ППИ;
 • рязко увеличение на показателите ALT и AST.

Има антитела, които принадлежат към определени протеини на хепатит С - анти-HCV спектъра и определят степента на вирусно натоварване, вида на инфекцията и зоната на лезията. Анти-HCV се създават от неконструктивни, например NS5, и структурни (ядрени) протеини (протеини).

Антителата от клас "G" - "IgG" се отнасят до ядрени протеини и се откриват 10-12 седмици след инфекцията. Най-високият процент се наблюдава шест месеца след началото на заболяването. При хроничната форма на хода на вируса такива тела се определят през целия живот. Ако човек е претърпял това заболяване "на крака", тогава титърът "G" ще намалее.

Анти-HCV - клас “M” - “IgM” расте много бързо, поради което те се диагностицират в човешка кръв вече 5 седмици след инфекцията. При достигане на пиковия процес на протичане на заболяването - "остра форма" - стойността на "IgM" намалява, но може и внезапно да се повиши, когато заболяването се повтори. Ако антитела от група „М“ се откриват в тялото за дълъг период от време, това е причината заболяването да е хронифицирало, което от своя страна може да доведе до цироза на черния дроб.

Трябва да се отбележи, че наличието на анти-HCV IgM в здраво тяло показва инфекция на пациента, а с хроничен ход на заболяването - обостряне.

Ако сте открили такива тела в тялото си, тогава трябва да вземете кръвен тест за наличие на хепатит С - HCV РНК с помощта на PCR (директно откриване на патогена). Ако резултатът се окаже "+", тогава трябва да се направи генотипиране - за идентифициране на генотипа на инфекцията. Срокът, методът на лечение и цената му зависят от това проучване. Ако въпреки това резултатът е „-“, това е или грешка, или сте включени в списъка с изключения, който включва 15% от онези, които са се излекували. Но е рано да се радвате, все пак трябва да посетите лекар и да наблюдавате здравето си поне веднъж годишно.

Важно е да се разбере, че хепатитът не е смъртна присъда, благодарение на съвременната медицина може да се лекува безопасно, основното е да се открие вирусът навреме.

В момента има огромен брой начини за диагностициране на кръвта. Има такива, които са ни познати, например биохимичен кръвен тест или общ, а има и по-малко познати - HCV или HBS.

РНК на хепатит С убива чернодробните клетки, което може да доведе до цироза. Такъв вирус може да се размножава в моноцити и В-лимфоцити на фона на надценена мутационна активност.

Методът за кръвен тест за HCV (анти-HCV или анти-HCV) се основава на състоянието на откриване на антитела от групите „IgG“ и „IgM“ в кръвната плазма. При хепатит С имунната система започва да произвежда защитни антитела, тоест имуноглобулини.

Кръвният тест за HBS определя наличието на инфекция с хепатит В в кръвта, причинена от вирусна ДНК (HBsAg). Най-често този тип хепатит протича безсимптомно. Индикациите за проучването HBS са:

 • вторична поява на хепатит;
 • контрол върху поведението на вируса;
 • идентифициране на защитни антитела към болестта "хепатит В" - най-често това се прави преди ваксинация, за да се определи неговата целесъобразност.

Няма конкретни правила при даряването на кръв за HCV или HBS. Но лекарите препоръчват да дарявате кръв на празен стомах и ако вече знаете, че сте заразени с хепатит, за да получите по-точна картина на заболяването, проведете това проучване 5-6 седмици след заболяването.

Декодиране на анализи

Можете да си направите кръвен тест за HCV във всяка лаборатория на частна клиника или поликлиника. Цената на такова проучване варира от 500 до 800 рубли. При декодиране на резултатите от анализа е необходимо да се обърне внимание не само на показателите на нормата, но и на вида и формата на съществуващото заболяване:

 • ALT -> норми 7 пъти;
 • IgM анти HAV “-” или HBsAg “-”, анти- HCV “+” чрез PCR или анти-HCV “+” според сигналния критерий за смърт -> 3.8.
 • анти-HCV “+” с PCR или anti-HCV “+” в съответствие с критерия за сигнализация за летален изход -> 3.8;
 • ALT -> 1;
 • ALT -> 300 U / L (без жълтеница).
 • ALT - 10 пъти по-висока от нормалната.

При какви условия вирусът не е открит или не е открит:

 1. „Не се открива“ - няма вирусна РНК или нейната стойност е под 200 копия / ml, тоест 40 IU / ml;
 2. „Намерен“ - 2х106 копия / мл - с висока виремия;
 3. „Открито“ -> 1,0x108 копия / ml - когато концентрацията на линейния диапазон е надвишена.

Или името на анализатора: „anti hcv abbott архитект“ - “- отсъствие на вирус,„ anti hcv abbott архитект „+“ или „anti hcv igg m“ - наличие на вирус.

Също така не забравяйте, че анализът за HCV може да даде фалшиво положителен резултат (честотата на такива случаи е 10%). Винаги, когато се открият антитела на вируса, се изисква потвърждение за наличието на инфекция в кръвта чрез PCR. Резултатът може да бъде повлиян от: хормоналния фон на пациента, неправилно изследване или вземане на кръвни проби, без да се спазват определени норми.

Според медицинската статистика само 4% от хората в света страдат от хепатит С. Тази цифра не може да се счита за обективна, тъй като това заболяване може да премине асимптоматично и да се носи „на крака“. За да се избегне това, е необходимо периодично да се провежда цялостен преглед, тъй като всеки независим тест няма да даде пълна оценка на заболяването..

Анализ за РНК-HCV

HCV (вирус на хепатит С) - РНК инфекция от групата

"Flaviviridae", което поражда черния дроб. Наличието на вируса се проверява чрез реагиране в реалния живот на полимеразна верига (RT-PCR), като се определя наличието на генетичен материал на хепатит С (РНК) в организма и неговото вирусно натоварване върху тялото. Критерият за линейна концентрация, при който се изчислява сумата от патогени, трябва да бъде равен на 7,5x102 - 1,0x108 копия / ml.

Количественият метод за анализ на РНК-HCV открива инфекция в 1 ml кръв, който включва:

 • верижна реакция (PCR и RT-PCR) в действителност;
 • разклонена ДНК - тоест R-DNA;
 • TMA - транскрипционно усилване.

Ако концентрацията на инфекцията е по-малка от 8x105 IU / ml, тогава прогнозата за лечение е благоприятна, при която е възможно напълно да се отървете от заболяването и при минимални възможности да го поставите в състояние на ремисия.

ALT, AST - кръвен тест

Биохимичният кръвен тест дава възможност на лекарите да установят наличието на сериозни заболявания и инфекции в човешкото тяло. AST е ензим, който катализира превръщането на оксалоацетат в аспартам. В допълнение към AST, биохимичните анализи съдържат индикатори дали ALT - аланин аминотрансфераза, която е протеинов катализатор при обмена на аминокиселини (ензим на клетъчна основа).

Ако съдържанието на ALT и AST в кръвта е надценено, това показва болезнени заболявания на човек, например цироза на черния дроб, хепатит. Колкото по-сложен е ходът на заболяването, толкова по-висок е броят на ензимите. Ако въпреки това показателите ALT и AST са подценени, това показва липса на витамин В6 или некроза (ALT се подценява, AST се увеличава).

С навременна медицинска помощ и терапевтични процедури, AST се нормализира в рамките на месец след рехабилитационния курс на лечение. За да бъдат показателите ALT и AST винаги нормални, е необходимо да се изключи продължителната употреба на лекарства, които унищожават чернодробната тъкан или нарушават общата функционалност на жизненоважен орган. Ако това не може да се наблюдава поради, например, хроничен хепатит, тогава анализът на AST и ALT трябва да се извършва често и периодично за своевременно откриване на аномалии, причинени от наркотична интоксикация, или появата на хронична форма на заболяването.

Необходимо е също така да се помни, че през периода на повишени нива на ензимите черният дроб е отслабен и не трябва да бъде изложен на риск. Затова СЗО препоръчва билкови препарати като: "Карсил", "Есенциале N", "Тиквеол", които имат положителен ефект върху черния дроб и поемат част от неговите функции: участие в метаболизма и дезинфекция - елиминиране на токсините.

Но в никакъв случай не трябва да се самолекувате. Ако сте открили в себе си някакви признаци на хепатит или сте видели думите „Намерено“ в резултатите от теста, незабавно се свържете с Вашия лекар за цялостен преглед и точна диагноза. Колкото по-скоро направите това, толкова по-добре ще бъде за вас.!

Общо анти HCV: което означава положително, отрицателно?

В буквалния смисъл името на този ензимно-свързан имуносорбентен анализ може да бъде преведено по следния начин: пълни или общи (общо) антитела (анти) към вируса на човешкия хепатит С (човешки С вирус, HCV). Понастоящем този тест се използва като скринингов тест. Това означава, че се взема от голямо разнообразие от популации и е първият вид лабораторно изследване за диагностика на хепатит С, позволяващо да се диагностицира заболяването в неговата остра или хронична форма..

Как да тълкуваме тези тестове и какво може да се научи от положителен и отрицателен резултат? Простата логика повелява, че ако HCV е положителен, тогава човекът е заразен с вируса на хепатит С и ако тестът е отрицателен, тогава този човек е здрав и можете да „дишате спокойно“. Това е вярно в повечето случаи, но в действителност всичко далеч не е толкова просто. Изненадващо, в случай на положителен резултат, човек може да бъде здрав, а в случай на отрицателен резултат - болен. Как е възможно? Нека да разберем какво потвърждава този или онзи резултат.

Какво е анти-HCV общо?

На първо място, това е лабораторен индикатор, потвърждаващ, че в човешката кръвна плазма се откриват специфични антитела, които се произвеждат в организма към вируса. Този показател е общ, тоест на негова основа не може да се каже кой клас антитела или имуноглобулини (те са различни) са довели до положителен резултат.

Известно е, че при инфекциозни заболявания, включително вирусен хепатит, се произвеждат антитела от класове M и G. Някои от тях са антитела с бърз отговор (M) и се появяват в остра форма на заболяването, при първото запознаване на организма с вируса, но съединенията клас G са "дълготрайни" и персистират в кръвната плазма дълго време, след като инфекциозният процес или е приключил, или продължава в хронична форма.

Антителата с бърз отговор (М) се появяват в кръвта още месец след инфекцията и техният титър или концентрация се увеличава доста бързо. След около шест месеца те постепенно намаляват концентрацията си в кръвната плазма и отново се активират само ако инфекцията в хроничния ход отново се влоши. Този процес се нарича реактивиране..

Но антителата от бавен тип, клас G, се появяват много по-късно, 3 месеца след инфекцията. Тяхната максимална концентрация в кръвната плазма се посочва шест месеца след попадането на вируса в тялото и след това остава постоянна по време на заболяването, както и през периода на възстановяване, т.е. възстановяване и следващия период. Следователно този анализ - общото ниво на антителата - има диагностична стойност само в периода от 4-5 седмици от началото на предполагаемата инфекция. Понастоящем в лабораторната практика се въвеждат тестови системи от ново поколение, които позволяват да се определи нивото на антителата много по-рано, вече 10-15 дни след инфекцията, и да се конкурират в това с най-добрия метод или PCR.

Сега нека разгледаме какви резултати могат да бъдат получени след получаване на резултатите от този анализ, без дори да разглеждаме симптомите и без да питаме пациента нищо, особено след като в повечето случаи този вирусен хепатит не се проявява по никакъв начин и едва след 20 години се трансформира в рак на черния дроб, или хепатоцелуларен карцином. Ето защо тази болест е наречена „нежен убиец“.

Когато тестът е положителен

Изглежда, че в този случай всичко е просто: ако човек има антитела срещу вируса на хепатит С, тогава този резултат показва наличието на хепатит и пациентът трябва да е болен. Но понякога има и фалшиво положителни резултати. Известно е, че всеки лабораторен анализ има както чувствителност, така и специфичност. И всеки резултат от изследването не може да бъде както силно чувствителен, така и силно специфичен, тъй като това са различни "страни на медала".

В случай, че методът има висока чувствителност, тогава той може да реагира фалшиво на чужди вещества, които обикновено нямат нищо общо с въпроса за изследването. И в случай, че е много силно специфичен, тогава чувствителността може да е ниска. Това води до факта, че доста силно чувствителен метод за ензимен имуноанализ понякога дава грешки. Следователно, в случай че пациентът има положителен кръвен тест за HCV за първи път, тогава по закон той се извършва отново в същата лаборатория, но по различен метод. И само ако е повторно положително, тогава се счита за наистина положително. Но какво означава това?

 • Пациентът има хепатит С. Невъзможно е да се разбере дали става въпрос за остър или хроничен процес, тъй като не знаем кои антитела са открити: M или G,
 • Пациентът се възстановява от остър хепатит С и поради "следата" на G антителата резултатът излезе положителен,
 • Пациентът се възстанови отдавна от остро заболяване (това също е рядко, но се случва) и той също имаше G антитела като маркер за дългосрочна инфекция.

Естествено, при такова „разнообразно тълкуване“ е необходим потвърдителен анализ. Това може да бъде PCR, при която директно се определя дали в организма има вирус или не. И накрая, това може да бъде определение не на общите антитела, а на отделни по класове. Така че откриването само на антитела от клас G ще потвърди, че пациентът има хронична форма на заболяването, или е имал остър хепатит, или се възстановява. Във всеки случай, наличието само на антитела от клас G изключва диагнозата остър хепатит, особено в ранния период.

И ако анализът е отрицателен?

Ние заключихме, че ако пациентът има състояние, при което антителата срещу HCV са положителни, резултатът може да бъде, меко казано, двусмислен. И ако общата стойност на анти-HCV е отрицателна, какво означава това?

В този случай отново трябва да изберем измежду три възможни отговора:

 • Пациентът няма хепатит С. Най-вероятно той никога не го е имал и пациентът е напълно здрав,
 • също така пациентът може да е болен и наскоро да се е заразил. Той има първия месец на заболяване, дори първите седмици и антителата все още не са успели да се натрупат в човешкото тяло в количеството, което тази техника може да „почувства“,
 • И накрая, може да се появи вирусен хепатит С, но само в серонегативна форма. Това е специален тип хода на заболяването, при който антителата практически не се появяват в периферната кръв или се появяват значителни концентрации, което е невъзможно да се интерпретират. Този тип курс се среща в 5% от случаите или при всеки 20 пациенти. Съгласете се, че това е доста голяма вероятност за превишаване на „миналото на диагнозата“, използвайки само този единствен метод.

Какво да правя?

Тъй като този евтин метод позволява на пациента само намек, че може да има "проблеми" с вирусен хепатит С, той е скрининг, точно същият като определянето на HBs - антиген в проучването за вирусен хепатит В.

Никой лекар по инфекциозни болести не може да постави диагноза само въз основа на декодиране на резултатите от анализа. PCR е задължително, както и отделното определяне на имуноглобулини по класове. Но дори този пълноценен тип диагноза, който ви позволява да определите наличието на вирус в тялото и да поставите точна диагноза, все още не може да каже нищо за това дали пациентът ще развие рак на черния дроб след много години или не. Цялостна диагностика с дефиниция на прогноза е възможна само когато се извършват всички биохимични анализи, резултатите от ултразвукови данни, както и чернодробна биопсия.

Анти-HCV, антитела

Анти-HCV - специфични имуноглобулини от класовете IgM и IgG към протеините на вируса на хепатит С, показващи възможна инфекция или предишна инфекция.

Общо антитела срещу вируса на хепатит С, анти-HCV.

Английски синоними

Антитела срещу вируса на хепатит С, IgM, IgG; HCVAb, общо.

Какъв биоматериал може да се използва за изследвания?

Как правилно да се подготвите за проучването?

 • Не пушете в рамките на 30 минути преди изследването.

Обща информация за изследването

Вирусът на хепатит С (HCV) е РНК вирус от семейство Flaviviridae, който заразява чернодробните клетки и причинява хепатит. Способен е да се размножава в кръвни клетки (неутрофили, моноцити и макрофаги, В-лимфоцити) и е свързан с развитието на криоглобулинемия, болест на Шегрен и В-клетъчни лимфопролиферативни заболявания. Сред всички причинители на вирусен хепатит, HCV има най-голям брой вариации и поради високата му мутационна активност е в състояние да избегне защитните механизми на човешката имунна система. Има 6 генотипа и много подтипове на вируса, които имат различно значение за прогнозата на заболяването и ефективността на антивирусната терапия.

Основният път на предаване на инфекцията е чрез кръв (с преливане на кръв и плазмени елементи, трансплантация на донорски органи, чрез нестерилни спринцовки, игли, инструменти за татуиране, пиърсинг). Предаването на вируса е вероятно чрез сексуален контакт и от майка на дете по време на раждане, но това се случва по-рядко.

Острият вирусен хепатит обикновено протича безсимптомно и в повечето случаи остава неоткрит. Само 15% от заразените имат остро заболяване, с гадене, болки в тялото, липса на апетит и загуба на тегло, рядко придружени от жълтеница. Хроничната инфекция се развива при 60-85% от заразените, което е 15 пъти по-висока от честотата на хронифициране при хепатит В. Хроничният вирусен хепатит С се характеризира с „вълнообразуване“ с повишаване на чернодробните ензими и леки симптоми. При 20-30% от пациентите заболяването води до чернодробна цироза, увеличавайки риска от чернодробна недостатъчност и хепатоцелуларен карцином.

Специфични имуноглобулини се произвеждат в ядрото на вируса (нуклеокапсидно протеиново ядро), обвивката на вируса (нуклеопротеини E1-E2) и фрагменти от генома на вируса на хепатит С (неструктурни протеини NS). При повечето пациенти с HCV първите антитела се появяват 1-3 месеца след инфекцията, но понякога те могат да липсват в кръвта повече от година. В 5% от случаите антителата срещу вируса никога не се откриват. В същото време HCV ще бъде показан чрез откриване на общите антитела към антигените на вируса на хепатит С..

В острия период на заболяването се образуват антитела IgM и IgG към нуклеокапсидния ядрен протеин. По време на латентния ход на инфекцията и по време на нейното реактивиране в кръвта присъстват IgG антитела към неструктурни протеини NS и нуклеокапсиден ядрен протеин.

След прехвърлената инфекция специфични имуноглобулини циркулират в кръвта в продължение на 8-10 години с постепенно намаляване на концентрацията или продължават да съществуват при много ниски титри. Те не предпазват от вирусна инфекция и не намаляват риска от повторна инфекция и развитие на болестта..

За какво се използва изследването?

 • За диагностика на вирусен хепатит С.
 • За диференциална диагноза на хепатит.
 • За идентифициране на прехвърлен по-рано вирусен хепатит С..

Когато е планирано проучването?

 • Със симптоми на вирусен хепатит и повишаване нивото на чернодробните трансаминази.
 • Ако е известно за предишен хепатит с неуточнена етиология.
 • При изследване на хора с риск от заразяване с вирусен хепатит С..
 • Скринингови прегледи.

Какво означават резултатите?

Съотношение S / CO (сигнал / прекъсване): 0 - 1.

Причини за положителен резултат срещу HCV:

 • остър или хроничен вирусен хепатит С;
 • по-рано прехвърлен вирусен хепатит С.

Причини за отрицателен резултат срещу HCV:

 • отсъствие на вирус на хепатит С в организма;
 • ранен период след инфекция;
 • липса на антитела при вирусен хепатит С (серонегативен вариант, около 5% от случаите).

Какво може да повлияе на резултата?

 • Ревматоидният фактор в кръвта допринася за фалшиво положителен резултат.
 • Ако анти-HCV е положителен, се провежда тест за определяне на структурните и неструктурните протеини на вируса (NS, Core) за потвърждаване на диагнозата вирусен хепатит С.
 • Със съществуващите рискови фактори за инфекция и съмнения за вирусен хепатит С се препоръчва да се определи РНК на вируса в кръвта чрез PCR, дори при липса на специфични антитела.

Кой възлага изследването?

Инфекциозист, хепатолог, гастроентеролог, терапевт.

Литература

 • Возианова Ж. И. Инфекциозни и паразитни болести: В 3 тома - Киев: Здраве, 2000. - V.1.: 600-690.
 • Кишкун А. А. Имунологични и серологични изследвания в клиничната практика. - М.: ООО "МИА", 2006. - 471-476 с..
 • Принципите на Харисън на вътрешната медицина. 16-то изд. Ню Йорк: McGraw-Hill; 2005: 1822-1855.
 • Lerat H, Rumin S, Habersetzer F и други. In vivo тропизъм на геномни последователности на вируса на хепатит С в хематопоетични клетки: влияние на вирусно натоварване, вирусен генотип и клетъчен фенотип. Кръв. 1998 г., 15 май; 91 (10): 3841-9.PID: 9573022.
 • Revie D, Salahuddin SZ. Типове човешки клетки, важни за репликацията на вируса на хепатит С in vivo и in vitro: стари твърдения и настоящи доказателства. Virol J. 2011 юли 11; 8: 346. doi: 10.1186 / 1743-422X-8-346. PMID: 21745397.

Общо положителен и отрицателен тест срещу HCV: какво означава?

Хепатит С е често срещано вирусно чернодробно заболяване. Вирусът, който причинява това заболяване, е HCV, който попада в човешкото тяло при контакт с биологичните течности на заразен човек. Инкубационният период на HCV продължава до шест месеца.

След инфекцията тялото на пациента започва да произвежда вещества, предназначени да се противопоставят на вируса. Общият анализ на анти-HCV определя наличието на антитела срещу този вирус в човешката кръв в рамките на месец и половина след инфекцията.

Това е основното проучване - за поставяне на точна диагноза ще са необходими допълнителни тестове. Положителен анти-HCV резултат може да се намери при хора, които са имали заболяването преди седем до осем години, а при серонегативен хепатит резултатът в някои случаи е отрицателен.

Кръвните тестове за анти-HCV се вземат на празен стомах. Препоръчително е да се въздържате от мазни храни и алкохолни напитки в деня преди проучването. За да получите точни резултати, трябва да откажете да ядете осем часа преди да дарите кръв.

Аптеките продават и експресни тестове за самоизследване на кръв за хепатит С. Пакетът съдържа подробни инструкции за употреба и инструменти за провеждане на изследването. Получаването на положителен резултат от експертния тест изисква посещение на лекар.

За какво ще разбера? Съдържанието на статията.

Кой трябва да бъде тестван?

Хора, изложени на риск от хепатит С - жители на страни в неравностойно положение, наркомани, медицински работници, хора с блуден сексуален живот.

Пътуването до страна с висока честота на заболяване и присъствието на заразен човек изисква внимателна профилактика и тестване. Този тип инфекциозен хепатит се характеризира с заболеваемост в млада възраст. Процентът на хората с вируса се увеличава всяка година. Повече от половината от заразените с вируса на хепатит С са наркомани, които употребяват наркотици чрез инжектиране.

Вирусните клетки се намират в кръвта, слюнката и спермата. Попадайки в тялото на здрав човек, вирусът заразява чернодробните клетки и води до разрушаване на тъканите. Малко количество инфекция не води до инфекция - тялото самостоятелно се справя с проникналите антигени. При висока концентрация на вируса и отслабен имунитет възниква инфекция.

Назначава се общ анализ срещу HCV:

 • ако подозирате хепатит С;
 • с генитални заболявания;
 • бременни жени и новородени, ако майката е заразена;
 • наркозависими;
 • хора с ХИВ;
 • преди операция и преди кръвопреливане;
 • хора, работещи в салони за красота и лечебни заведения;
 • за нарушения на нивото на билирубин в кръвта.

Също така, с хепатит С, на пациентите на различни етапи от лечението се възлага този анализ. Индикаторите за анализ на HCV помагат да се коригира започнатият курс на лечение в случай на продължително заболяване.

Наличието на анти-HCV антитела в кръвта и предишен хепатит не осигуряват имунитет към това заболяване. Вторична инфекция е възможна дори при умерена концентрация на антитела в организма. Ваксина за тази форма на хепатит не е разработена.

В някои случаи хроничната форма се развива без изразени симптоми. Продължителното прогресиране на заболяването без необходимото лечение води до значително увреждане на черния дроб и увеличава вероятността от усложнения..

Положително общо анти-HCV

Обикновено антитела срещу HCV не се откриват. Това проучване е специфично и се предписва само за откриване на хепатит С.

Общо анти-HCV дава положителен резултат, ако в кръвта на човека има антитела, които се борят с вируса. Обикновено този показател показва увреждане на черния дроб с хепатит С.

Има два вида антитела Анти HCV общо. Тип "G" се регистрира при хронична форма на заболяването, както и при остро заболяване. Откриването на анти-HCV тип G антитела в кръвта е възможно след 10 седмици заболяване. Пикът на активност настъпва шест месеца след инфекцията.

Тип "М" Анти-HCV се открива 5 седмици след проникването на инфекцията в кръвта. Този показател показва, че човек е заразен с хепатит С. В хроничната форма неговото присъствие показва началото на етапа на обостряне.

Наличието на антитела срещу инфекция е възможно в случай на предишно заболяване. Антитела от тип "М" в теста за анти HCV се наблюдават изключително в острия стадий, придружен от тежки симптоми.

Отрицателно общо анти-HCV

Ако общата стойност на анти-HCV е отрицателна, тогава има няколко възможности за това какво означава:

 1. Пациентът е здрав. В кръвта му няма вирус, болестта също не е пренесена по-рано;
 2. Инфекцията се е случила преди по-малко от пет седмици. Инфекцията е в инкубационния период, производството на антитела все още не е започнало в организма;
 3. Серонегативна форма на заболяването. Концентрацията на антитела е ниска, анализът не разкрива тяхното присъствие. В този случай са необходими допълнителни изследвания за изясняване на диагнозата..

По-малко от 5% от случаите имат фалшиво отрицателен резултат от анти-HCV. Възможно назначаване на повторен анализ за анти-HCV.

Фалшиво положителен анализ

В някои случаи проучванията срещу HCV дават фалшиво положителен резултат. Причини за фалшиво положителни резултати: наличие на автоимунни заболявания, развитие на тумори, остра инфекция.

Ако пациентът има симптоми на хепатит С, трябва да се извършат допълнителни изследователски методи за диагностициране на хепатит. Точният начин за определяне на вируса е даването на кръв за HCV РНК, което определя наличието на антиген. В зависимост от получените резултати се предписват допълнителни мерки за лечение. Липсата на антиген показва фалшиво положителен резултат или по-рано латентна форма на заболяването.

Към кого да се свържете, ако тестът е положителен?

След като потвърдите наличието на анти-HCV в кръвта, трябва да се свържете с медицинско заведение. Лекарите, специализирани в чернодробните заболявания, са хепатолози. Те търсят лекарства за борба с хепатита. Предписва се комплекс от лекарства:

 • антивирусни средства за елиминиране на инфекцията;
 • хепатопротектори, насочени към възстановяване и поддържане на черния дроб;
 • имуномодулатори за стимулиране на имунитета.

Освен това се изготвя хранителна схема, която намалява натоварването на черния дроб. Ще се изисква избягване на мазни храни, алкохол и газирани напитки.

При хепатит С пациентът има повишена умора, обща слабост. Има увеличение на размера на черния дроб, кожата става жълтеникава. Наблюдава се подуване на корема. Заразените хора изпитват гадене, световъртеж, болка.

Симптомите се появяват след инкубационния период. Ранната диагностика и терапия допринася за благоприятен резултат.

Хепатит С е лечимо заболяване. Но липсата на терапия води до преминаване на заболяването в хроничен стадий. Хроничното чернодробно заболяване уврежда цялото тяло и може да причини образуването на цироза.

Кръвен тест за HBsAg и HCV: какво е това, показания, декодиране

Положителен анти-HCV: какво означава това?

Анти-HCV кръвен тест: интерпретация на резултатите, показания за изследване

Положителен или отрицателен HBsAg при кръвен тест

Положителни и отрицателни анти-HBs: какво означава това, стенограма

Анти hcv отрицателно какво означава това

HCV кръвен тест какво е това?

Доста често се налага да вземаме биохимия (от вена) по време на рутинен медицински преглед, преди операция или по време на бременност, за да идентифицираме каквито и да е заболявания и аномалии на тялото. По правило най-основните компоненти на теста са антитела срещу ХИВ или хепатит, които могат да се използват за установяване на факта на инфекцията.

Антителата срещу хепатит С се наричат ​​в медицината "Anti-HCV", тоест "срещу хепатит С" и са разделени на две групи: "G" и "M", които в резултатите от теста са обозначени като "IgG" и "IgM", където "Ig... ”- имуноглобулин. Общо анти-HCV - маркери, за които се провежда тест за откриване на заболявания на хепатит С..

Анти-hcv може да се открие след 5 седмици от инкубационния период за остро или хронично заболяване. Общо анти-hcv най-често се определя при тези, които са имали заболяване „на крака“. В този случай антителата могат да бъдат открити в рамките на 5-9 години след инфекцията..

Положителният резултат от теста срещу HCV не дава 100% основание за диагноза, тъй като при инфекциозно заболяване - хепатит С - протичащо в хронична форма, се откриват общи антитела на вируса с ниско съдържание на титри.

Симптоми на вирусен хепатит С

Трябва да се отбележи, че наличието на антитела в организма не предотвратява повторно заразяване с HCV инфекция, нито дава имунитет.

Анализ за откриване на хепатит С се извършва в лаборатория, на гладно (поне 8 часа преди хранене) и се изследва в рамките на 1-2 работни дни.

Най-честите причини за този анализ са:

 • холестаза;
 • бременност;
 • дарение;
 • наркомания (интравенозно приложение на наркотици);
 • предпоставки за инфекциозен хепатит;
 • предстояща операция;
 • идентифициране на ППИ;
 • рязко увеличение на показателите ALT и AST.

Има антитела, които принадлежат към определени протеини на хепатит С - анти-HCV спектъра и определят степента на вирусно натоварване, вида на инфекцията и зоната на лезията. Анти-HCV се създават от неконструктивни, например NS5, и структурни (ядрени) протеини (протеини).

Научете повече за това как можете да получите хепатит С.

Антителата от клас "G" - "IgG" се отнасят до ядрени протеини и се откриват 10-12 седмици след инфекцията. Най-високият процент се наблюдава шест месеца след началото на заболяването. При хроничната форма на хода на вируса такива тела се определят през целия живот. Ако човек е претърпял това заболяване "на крака", тогава титърът "G" ще намалее.

Анти-HCV - клас "М" - "IgM" расте много бързо, поради което те се диагностицират в човешка кръв вече 5 седмици след инфекцията.

При достигане на пиковия процес на заболяването - "остра форма" - стойността на "IgM" намалява, но може и внезапно да се повиши в случай на повторно заболяване.

Ако антитела от група „М“ се откриват в тялото за дълъг период от време, това е причината заболяването да е хронифицирало, което от своя страна може да доведе до цироза на черния дроб.

Трябва да се отбележи, че наличието на анти-HCV IgM в здраво тяло показва инфекция на пациента, а с хроничен ход на заболяването - обостряне.

Ако сте открили такива тела в тялото си, тогава трябва да вземете кръвен тест за наличие на хепатит С - HCV РНК с помощта на PCR (директно откриване на патогена). Ако резултатът се окаже "+", тогава трябва да се направи генотипиране - за идентифициране на генотипа на инфекцията.

Срокът, методът на лечение и цената му зависят от това проучване. Ако въпреки това резултатът е „-“, това е или грешка, или сте включени в списъка с изключения, който включва 15% от онези, които са се излекували.

Но е рано да се радвате, все пак трябва да посетите лекар и да наблюдавате здравето си поне веднъж годишно.

Важно е да се разбере, че хепатитът не е смъртна присъда, благодарение на съвременната медицина може да се лекува безопасно, основното е да се открие вирусът навреме.

В момента има огромен брой начини за диагностициране на кръвта. Има такива, които са ни познати, например биохимичен кръвен тест или общ, а има и по-малко познати - HCV или HBS.

РНК на хепатит С убива чернодробните клетки, което може да доведе до цироза. Такъв вирус може да се размножава в моноцити и В-лимфоцити на фона на надценена мутационна активност.

Методът за кръвен тест за HCV (анти-HCV или анти-HCV) се основава на състоянието на откриване на антитела от групите „IgG“ и „IgM“ в кръвната плазма. При хепатит С имунната система започва да произвежда защитни антитела, тоест имуноглобулини.

Кръвният тест за HBS определя наличието на инфекция с хепатит В в кръвта, причинена от вирусна ДНК (HBsAg). Най-често този тип хепатит протича безсимптомно. Индикациите за проучването HBS са:

 • вторична поява на хепатит;
 • контрол върху поведението на вируса;
 • идентифициране на защитни антитела към болестта "хепатит В" - най-често това се прави преди ваксинация, за да се определи неговата целесъобразност.

Няма конкретни правила при даряването на кръв за HCV или HBS. Но лекарите препоръчват да дарявате кръв на празен стомах и ако вече знаете, че сте заразени с хепатит, за да получите по-точна картина на заболяването, проведете това проучване 5-6 седмици след заболяването.

Декодиране на анализи

Можете да си направите кръвен тест за HCV във всяка лаборатория на частна клиника или поликлиника. Цената на такова проучване варира от 500 до 800 рубли. При декодиране на резултатите от анализа е необходимо да се обърне внимание не само на показателите на нормата, но и на вида и формата на съществуващото заболяване:

 • ALT -> норми 7 пъти;
 • IgM анти HAV “-” или HBsAg “-”, анти- HCV “+” чрез PCR или анти-HCV “+” според сигналния критерий за смърт -> 3.8.
 • анти-HCV “+” с PCR или anti-HCV “+” в съответствие с критерия за сигнализация за летален изход -> 3.8;
 • ALT -> 1;
 • ALT -> 300 U / L (без жълтеница).
 • ALT - 10 пъти по-висока от нормалната.

При какви условия вирусът не е открит или не е открит:

 1. „Не се открива“ - няма вирусна РНК или нейната стойност е под 200 копия / ml, тоест 40 IU / ml;
 2. „Намерен“ - 2х106 копия / мл - с висока виремия;
 3. „Открито“ -> 1,0x108 копия / ml - когато концентрацията на линейния диапазон е надвишена.

Или името на анализатора: „anti hcv abbott архитект“ - “- отсъствие на вирус,„ anti hcv abbott архитект „+“ или „anti hcv igg m“ - наличие на вирус.

Също така не забравяйте, че анализът за HCV може да даде фалшиво положителен резултат (честотата на такива случаи е 10%). Винаги, когато се открият антитела на вируса, се изисква потвърждение за наличието на инфекция в кръвта чрез PCR. Резултатът може да бъде повлиян от: хормоналния фон на пациента, неправилно изследване или вземане на кръвни проби, без да се спазват определени норми.

Според медицинската статистика само 4% от хората в света страдат от хепатит С. Тази цифра не може да се счита за обективна, тъй като това заболяване може да премине асимптоматично и да се носи „на крака“. За да се избегне това, е необходимо периодично да се провежда цялостен преглед, тъй като всеки независим тест няма да даде пълна оценка на заболяването..

Анализ за РНК-HCV

HCV (вирус на хепатит С) - РНК инфекция от групата

"Flaviviridae", което поражда черния дроб. Наличието на вируса се проверява чрез реагиране в реалния живот на полимеразна верига (RT-PCR), като се определя наличието на генетичен материал на хепатит С (РНК) в организма и неговото вирусно натоварване върху тялото. Критерият за линейна концентрация, при който се изчислява сумата от патогени, трябва да бъде равен на 7,5x102 - 1,0x108 копия / ml.

Количественият метод за анализ на РНК-HCV открива инфекция в 1 ml кръв, който включва:

 • верижна реакция (PCR и RT-PCR) в действителност;
 • разклонена ДНК - тоест R-DNA;
 • TMA - транскрипционно усилване.

Ако концентрацията на инфекцията е по-малка от 8x105 IU / ml, тогава прогнозата за лечение е благоприятна, при която е възможно напълно да се отървете от заболяването и при минимални възможности да го поставите в състояние на ремисия.

ALT, AST - кръвен тест

Биохимичният кръвен тест дава възможност на лекарите да установят наличието на сериозни заболявания и инфекции в човешкото тяло. AST е ензим, който катализира превръщането на оксалоацетат в аспартам. В допълнение към AST, биохимичните анализи съдържат индикатори дали ALT - аланин аминотрансфераза, която е протеинов катализатор при обмена на аминокиселини (ензим на клетъчна основа).

Ако съдържанието на ALT и AST в кръвта е надценено, това показва болезнени заболявания на човек, например цироза на черния дроб, хепатит. Колкото по-сложен е ходът на заболяването, толкова по-висок е броят на ензимите. Ако въпреки това показателите ALT и AST са подценени, това показва липса на витамин В6 или некроза (ALT се подценява, AST се увеличава).

С навременни медицински грижи и терапевтични процедури, AST се нормализира в рамките на месец след рехабилитационния курс на лечение.

За да бъдат показателите ALT и AST винаги в норма, е необходимо да се изключи продължителната употреба на каквито и да било лекарства, които унищожават чернодробната тъкан или нарушават общата функционалност на жизненоважен орган.

Ако това не може да се наблюдава поради, например, хроничен хепатит, тогава анализът на AST и ALT трябва да се извършва често и периодично за своевременно откриване на аномалии, причинени от наркотична интоксикация, или появата на хронична форма на заболяването.

Необходимо е също така да се помни, че през периода на повишени нива на ензимите черният дроб е отслабен и не трябва да бъде изложен на риск. Затова СЗО препоръчва билкови препарати като: "Карсил", "Есенциале N", "Тиквеол", които имат положителен ефект върху черния дроб и поемат част от неговите функции: участие в метаболизма и дезинфекция - елиминиране на токсините.

Но в никакъв случай не трябва да се самолекувате. Ако сте открили в себе си някакви признаци на хепатит или сте видели думите „Намерено“ в резултатите от теста, незабавно се свържете с Вашия лекар за цялостен преглед и точна диагноза. Колкото по-скоро направите това, толкова по-добре ще бъде за вас.!

Анти hcv отрицателно какво означава това

Лекарите по инфекциозни болести често предписват на пациентите кръвен тест Anti hcv. Какво е? Изследването е един от методите за диагностициране на хепатит С. Анализът се прави при съмнение за това заболяване. Понякога се прави кръвен тест за хора с риск от хепатит, за да се предотврати инфекция.

Какво е хепатит С?

Хепатит С е заболяване, причинено от вируса HCV. Инфекцията се предава чрез кръв и секс. Причинителят на заболяването засяга чернодробните клетки, в напреднали случаи се появява цироза. Патологията се проявява със следните симптоми:

 • слабост и умора;
 • патологично разпространение на чернодробна тъкан;
 • подуване на корема и увеличена далака;
 • кожата и бялото на очите стават жълтеникави.

Такива изразени признаци могат да се появят 14 дни след попадането на вируса в организма. Но често инкубационният период се отлага до шест месеца. Хепатитът е коварно заболяване, дълго време пациентът може да няма оплаквания. През този период вирусът успява да зарази повечето от чернодробните клетки..

За да идентифицират болестта възможно най-рано, лекарите дават препоръка за анализ на обща кръвна кръв Anti hcv. Какво предлага това изследване за диагностика? Тя ви позволява точно да определите присъствието на вируса много преди появата на първите симптоми на хепатит С. Това прави възможно предписването на терапия възможно най-скоро, докато болестта все още не е започнала да унищожава черния дроб..

На кого е възложен анализът?

На първо място, специалистите по инфекциозни болести предписват този тест на пациенти с признаци на увреждане на черния дроб, за да определят вида на заболяването. Това проучване е показано и на пациенти с хепатит, подложени на терапия, за да се определи ефективността на лечението..

В допълнение, проучването се предписва на хора, които имат повишен риск от инфекция:

 • лица, получили кръвопреливане преди задължителния донорен тест за хепатит С;
 • деца, родени от заразени майки;
 • Заразени с ХИВ;
 • пациенти на хемодиализа;
 • медицински специалисти;
 • пациенти преди операция;
 • пациенти с отклонения в биохимичния кръвен тест за билирубин и чернодробни ензими;
 • хора, които употребяват (или са използвали в миналото) наркотици чрез инжектиране.

Анти hcv общ кръвен тест: какво е това?

При човек, заразен с вируса на хепатит С, в организма се образуват специални протеинови съединения (имуноглобулини или антитела). Ето как имунната система реагира на протеините на патогена (антигени).

Ако патологията е латентна, тогава антителата започват да се образуват 90 дни след инфекцията. При остри прояви на хепатит антителата се появяват 14 дни след появата на първите признаци на заболяването.

Тоталният тест Anti hcv за антитела към антигените на вируса на хепатит С. помага за откриване на имуноглобулини. В този случай е възможно да се открие заболяването на ранен етап. Кръв се взема от вена за анализ.

След това, като се използва ензимен имуноанализ, се определя дали тестваният материал съдържа имуноглобулини срещу HCV вируса. Болен човек има в кръвта антитела от клас M и G. Анализът определя общото им количество.

Точност на изследването - около 90%.

Но антитела срещу вируса се откриват и в кръвта на пациенти, които са имали хепатит в миналото. Те остават дори след заболяване..

При пациенти с остра форма на заболяването в кръвта присъстват имуноглобулини М. Антителата G обикновено се откриват по време на хроничен хепатит или при пациенти на етапа на възстановяване.

Други тестове за хепатит

В допълнение към кръвен тест за анти hcv total има и други методи за диагностика на хепатит. Какви са тези изследвания и колко точни са те, ще разгледаме по-нататък.

Лекарят може да подозира хепатит по показателите на анализа за биохимичния състав на кръвта. При болните хора стойностите на билирубина и чернодробните ензими (AST и ALT) са няколко пъти по-високи от нормалните. Но това не винаги означава хепатит..

Същите данни могат да се наблюдават при тежка интоксикация. Следователно само един анализ на биохимията не е достатъчен за точна диагноза на заболяването..

В случай на някакви отклонения в чернодробните параметри, лекарят винаги предписва допълнителна диагностика, включително проучване за антитела.

Откриването на хепатит в ранните стадии се подпомага от кръвен тест, използващ метод на полимерна верижна реакция (PCR). В момента това е най-точният анализ, основан на определянето на РНК на причинителя на болестта..

Този диагностичен метод ви позволява да изчислите вирусното натоварване, т.е. концентрацията на инфекцията в кръвната плазма. Такова проучване може да се предпише с положителен кръвен тест за анти hcv total, т.е. когато се открият антитела.

Това помага да се оцени ефективността на избрания метод на лечение..

Понякога PCR не открива РНК на вируса, въпреки факта, че при теста за антитела са открити специфични имуноглобулини. Това се случва при пациенти, които са имали хепатит в миналото..

Как да се тествате

Това изследване не изисква сложна подготовка. Въпреки това, има някои насоки, които трябва да следвате, преди да извършите тест за обща кръвна кръв Anti hcv. Какви са тези правила?

 1. Прегледът винаги се провежда сутрин на гладно. Можете да пиете само чиста вода.
 2. В деня преди даряването на кръв от диетата се изключват пикантни, мазни, сладки, солени храни и алкохол.
 3. Не пушете няколко часа преди теста.
 4. Ако пациентът приема някакви лекарства, лекарят трябва да бъде предупреден за това..

Норми за анализ

Няма количествени насоки за това проучване. Има само 2 опции за показатели за общ анализ на анти hcv - положителни и отрицателни.

Резултатите от изследванията обикновено са готови за една седмица, тъй като понякога данните изискват изчисления и допълнителни проверки. Формулярът с показателите трябва да бъде представен на лекуващия лекар.

Само лекар може да интерпретира правилно данните от анализа.

Какво представлява анти hcv общ положителен кръвен тест? Това означава, че в кръвта на пациента присъстват антитела срещу вируса на хепатит С. Най-често такъв резултат показва заболяване, но има изключения от това правило..

Ако кръвният тест Anti hcv total е отрицателен, това показва липсата на антитела срещу хепатит С. Но това не винаги означава, че човекът е здрав.

Отрицателен резултат

Този показател означава, че в момента пациентът не произвежда имуноглобулини срещу протеините на вируса на хепатит С. Най-често това означава, че човекът не е болен.

Но е рано да се успокоим, липсата на антитела не означава, че не е имало инфекция. Ако пациентът има симптоми от страна на черния дроб, лекарят ще предпише допълнителни изследвания.

Отрицателен резултат може да се наблюдава и при болни хора в следните случаи:

 1. Човек е заразен с хепатит, но от инфекцията е минало твърде малко време, антителата все още не са произведени.
 2. Съществува серонегативна форма на хепатит С, при която не се произвеждат имуноглобулини.

Следователно, ако пациентът се тревожи за черния дроб, изследването трябва да продължи, дори ако резултатите от теста са отрицателни. Може би лекарят ще предпише PCR диагноза, която точно ще покаже наличието на вирус.

Положителен резултат

Положителен кръвен тест Анти hcv в повечето случаи показва хепатитна инфекция. Понякога това може да означава предишно заболяване, тогава лекарят трябва да бъде предупреден, че пациентът е имал хепатит в миналото.

С този резултат се предписват допълнителни изследвания. Съществуват 6 генотипа на вируса и лечението на всеки от тях има свои специфики. Следователно, за правилния избор на метода на терапия се извършва анализ на генотипа на причинителя на заболяването.

Има изключително редки случаи, когато човек не е болен, но тестът за обща кръвна кръв на Анти hcv е положителен. Какво означава това? Това се случва, когато имунната система е сериозно повредена. Фалшиво положителен резултат от теста може да бъде със следните патологии:

 • автоимунни заболявания;
 • тумори;
 • инфекциозни заболявания.

Анализът обаче дава изкривени резултати в изключителни случаи. И обикновено наличието на антитела показва инфекция с вируса на хепатит. Схемите на лечение на заболяването зависят от генотипа на микроорганизма, но има общи принципи на терапията:

 • назначаването на антивирусни лекарства с активни съставки "Sofosbuvir" и "Daklatasvir", както и лекарства на базата на интерферон;
 • приемане на хепатопротектори, например "Essentiale", "Фосфоглиф", "Karsil", "Silimar";
 • редовно използване на имуномодулатори като "Zadaksin", "Timogen";
 • спазване на диета, ограничаваща солени, пикантни, мазни и пържени храни.

Ако резултатът от теста за антитела се оказа положителен, лекарят диагностицира хепатит С, тогава не трябва да се отчайвате. Това не е изречение. При съвременните методи за диагностика и лечение прогнозата на заболяването е благоприятна в 95% от случаите..

Общо анти HCV: което означава положително, отрицателно?

В буквалния смисъл името на този ензимно-свързан имуносорбентен анализ може да бъде преведено по следния начин: пълни или общи (общо) антитела (анти) към вируса на човешкия хепатит С (човешки С вирус, HCV).

Понастоящем този тест е скринингов тест..

Това означава, че се взема от голямо разнообразие от популации и е първият вид лабораторно изследване за диагностика на хепатит С, позволяващо да се диагностицира заболяването в неговата остра или хронична форма..

Как да тълкуваме тези тестове и какво може да се научи от положителен и отрицателен резултат? Простата логика повелява, че ако HCV е положителен, тогава човекът е заразен с вируса на хепатит С и ако тестът е отрицателен, тогава този човек е здрав и можете да „дишате спокойно“. Това е вярно в повечето случаи, но в действителност всичко далеч не е толкова просто. Изненадващо, в случай на положителен резултат, човек може да бъде здрав, а в случай на отрицателен резултат - болен. Как е възможно? Нека да разберем какво потвърждава този или онзи резултат.

Какво е анти-HCV общо?

На първо място, това е лабораторен индикатор, потвърждаващ, че в човешката кръвна плазма се откриват специфични антитела, които се произвеждат в организма към вируса. Този показател е общ, тоест на негова основа не може да се каже кой клас антитела или имуноглобулини (те са различни) са довели до положителен резултат.

Известно е, че при инфекциозни заболявания, включително вирусен хепатит, се произвеждат антитела от класове M и G.

Някои от тях са антитела с бърз отговор (М) и се появяват в острата форма на заболяването, при първото запознаване на тялото с вируса, но съединения от клас G са „дълготрайни“ и остават в кръвната плазма дълго време след инфекциозния процес приключила или продължава в хронична форма.

Антителата с бърз отговор (М) се появяват в кръвта още месец след инфекцията и техният титър или концентрация се увеличава доста бързо. След около шест месеца те постепенно намаляват концентрацията си в кръвната плазма и отново се активират само ако инфекцията в хроничния ход отново се влоши. Този процес се нарича реактивиране..

Но антителата от бавен тип, клас G, се появяват много по-късно, 3 месеца след инфекцията. Тяхната максимална концентрация в кръвната плазма се посочва шест месеца след попадането на вируса в тялото и след това остава постоянна по време на заболяването, както и по време на периода на възстановяване, т.е. възстановяване и следващия период.

Следователно този анализ - общото ниво на антитела - има диагностична стойност само в периода от 4-5 седмици от началото на предполагаемата инфекция.

Понастоящем в лабораторната практика се въвеждат тестови системи от ново поколение, които позволяват да се определи нивото на антителата много по-рано, вече 10-15 дни след инфекцията, и да се конкурират в това с най-добрия метод или PCR.

Сега нека разгледаме какви резултати могат да бъдат получени след получаване на резултатите от този анализ, без дори да разглеждаме симптомите и без да питаме пациента нищо, особено след като в повечето случаи този вирусен хепатит не се проявява по никакъв начин и едва след 20 години се трансформира в рак на черния дроб, или хепатоцелуларен карцином. Ето защо тази болест е наречена „нежен убиец“.

Когато тестът е положителен

Изглежда, че в този случай всичко е просто: ако човек има антитела срещу вируса на хепатит С, тогава този резултат показва наличието на хепатит и пациентът трябва да е болен.

Но понякога има и фалшиво положителни резултати. Известно е, че всеки лабораторен анализ има както чувствителност, така и специфичност..

И всеки резултат от изследването не може да бъде както силно чувствителен, така и силно специфичен, тъй като това са различни "страни на медала".

В случай, че методът има висока чувствителност, тогава той може да реагира фалшиво на чужди вещества, които обикновено нямат нищо общо с въпроса за изследването. И в случай, че е много силно специфичен, тогава чувствителността може да е ниска.

Това води до факта, че доста силно чувствителен метод за ензимен имуноанализ понякога дава грешки. Следователно, в случай че пациентът има положителен кръвен тест за HCV за първи път, тогава по закон той се взема отново в същата лаборатория, но по различен метод.

И само ако е повторно положително, тогава се счита за наистина положително. Но какво означава това?

 • Пациентът има хепатит С. Невъзможно е да се разбере дали става въпрос за остър или хроничен процес, тъй като не знаем кои антитела са открити: M или G,
 • Пациентът се възстановява от остър хепатит С и поради "следата" на G антителата резултатът излезе положителен,
 • Пациентът се възстанови отдавна от остро заболяване (това също е рядко, но се случва) и той също имаше G антитела като маркер за дългосрочна инфекция.

Естествено, при такова „разнообразно тълкуване“ е необходим потвърдителен анализ. Това може да бъде PCR, при която директно се определя дали в организма има вирус или не. И накрая, това може да е дефиницията не на общите антитела, а на отделни, по класове.

Така че откриването само на антитела от клас G ще потвърди, че пациентът има хронична форма на заболяването, или е имал остър хепатит, или се възстановява. Във всеки случай, наличието само на антитела от клас G изключва диагнозата остър хепатит, особено в ранния период.

И ако анализът е отрицателен?

Ние заключихме, че ако пациентът има състояние, при което антителата срещу HCV са положителни, резултатът може да бъде, меко казано, двусмислен. И ако общата стойност на анти-HCV е отрицателна, какво означава това?

В този случай отново трябва да изберем измежду три възможни отговора:

 • Пациентът няма хепатит С. Най-вероятно той никога не го е имал и пациентът е напълно здрав,
 • също така пациентът може да е болен и наскоро да се е заразил. Той има първия месец на заболяване, дори първите седмици и антителата все още не са успели да се натрупат в човешкото тяло в количеството, което тази техника може да „почувства“,
 • И накрая, може да се появи вирусен хепатит С, но само в серонегативна форма. Това е специален тип хода на заболяването, при който антителата практически не се появяват в периферната кръв или се появяват значителни концентрации, което е невъзможно да се интерпретират. Този тип курс се среща в 5% от случаите или при всеки 20 пациенти. Съгласете се, че това е доста голяма вероятност за превишаване на „миналото на диагнозата“, използвайки само този единствен метод.

Какво да правя?

Тъй като този евтин метод позволява на пациента само намек, че може да има "проблеми" с вирусен хепатит С, той е скрининг, точно същият като определянето на HBs - антиген в проучването за вирусен хепатит В.

Никой лекар по инфекциозни болести не може да постави диагноза само въз основа на декодиране на резултатите от анализа. PCR е задължително, както и отделното определяне на имуноглобулини по класове.

Но дори този пълноценен тип диагноза, който ви позволява да определите наличието на вирус в тялото и да поставите точна диагноза, все още не може да каже нищо за това дали пациентът ще развие рак на черния дроб след много години или не.

Цялостна диагностика с дефиниция на прогноза е възможна само когато се извършват всички биохимични анализи, резултатите от ултразвукови данни, както и чернодробна биопсия.

Какво представлява анти-HCV кръвен тест?

Както при другите вируси, тялото произвежда антитела, когато HCV вирусът попадне в него. Когато бъдат открити, това означава контакт с вирус. Специфични антитела се откриват с анти-HCV кръвен тест.

За анализ вземете кръв от вена. Анти HCV при хепатит С се използва за скрининг на инфекции. Този тест се препоръчва за пациенти без признаци или симптоми, но с висок риск от инфекция. Например, ако човек:

 • използвани лекарства интравенозно;
 • имали кръвопреливане или трансплантация на органи преди 1992 г.;
 • прави инжекции на коагулационни фактори, произведени преди 1987 г.;
 • е на диализа от дълго време;
 • дете, родено от заразена майка;
 • е бил в близък контакт със заразено лице;
 • медицински персонал, който работи с игли, остри предмети;
 • с признаци на хронично чернодробно заболяване;
 • болни от ХИВ;
 • родени между 1945 и 1965 г., независимо от други рискови фактори.

Според анализа за антитела срещу HCV се отбелязва само фактът на инфекция. Използва се за избор на терапия и проследяване на отговора на лечението..

В 30% от случаите антителата се откриват през първите шест седмици след инфекцията, но най-вероятно между два и шест месеца.

Декодиране на резултатите

Резултатите от скрининга са или „положителни“ или „отрицателни“.

Ако няма антитела към вируса или концентрацията им е твърде ниска, за да бъде открита, резултатът е „отрицателен“. Ако тестът за HCV е положителен, тогава човекът е заразен или е бил заразен в миналото.

За потвърждаване на анализа се предписва PCR. Ако HCV РНК е положителна, тогава човекът има активен стадий. Ако не бъде открита вирусна РНК, вероятно пациентът няма активна инфекция или вирусът присъства в ограничени количества.

Ефективното лечение причинява 99% намаляване на вирусното натоварване веднага след започване на лечението (през първите 4-12 седмици) и обикновено вирусното натоварване вече не се открива в края на терапията.

Какво означава Anti-HCV отрицателен??

Отрицателният скрининг резултат не изключва инфекция с хепатит. Отрицателният анти-HCV най-често показва, че човек няма вируса в момента и може да не е имал хепатит С.

Вторият вариант на отрицателен резултат се среща при хора, които наскоро са се заразили и тялото не е имало време да произвежда антитела. Ако има предположение, че може да е възникнала инфекция с хепатит С, препоръчително е да се извърши скрининг отново след месец.

При 3% от пациентите заболяването протича в серонегативна форма. В този случай се произвежда малко количество антитела, които не могат да бъдат открити чрез определяне на антителата..

Когато се появят антитела срещу хепатит С.?

Антитела срещу HCV вируса се откриват в кръвта на пациента 1-6 месеца след инфекцията. При някои пациенти те се откриват в началото на заболяването, но не по-рано от две седмици по-късно. Те могат да бъдат открити само след 8-12 месеца или изобщо не при пациенти с отслабен имунитет:

 • пациенти на диализа;
 • пациенти след трансплантация.

Следователно, отрицателен скрининг, направен до 30 дни след инфекцията, не означава, че няма HCV..

Възможно ли е да има грешка в анализа?

В редки случаи има фалшиво отрицателна реакция към HCV, тоест вирусът присъства, но имунната система не произвежда антитела.

 • с имунодефицит с повишени трансаминази, с изключение на други причини за чернодробни заболявания;
 • със смесена криоглобулинемия;
 • антителата са концентрирани в криопреципитат (т.е. протеини и серум, които се утаяват при 37 ° С) и следователно не се откриват;
 • при остро чернодробно заболяване с неизвестна етиология, когато антитела срещу HCV все още не са се развили.

Но наличието на антитела и следователно положителен анти-HCV не показва активна инфекция или заболяване..

Около 1 на 15 положителни резултати са фалшиви положителни резултати!

Фалшиво положителните резултати са често срещани, когато човек има други медицински състояния, като например:

 • ревматични и автоимунни заболявания;
 • бъбречна недостатъчност;
 • други вирусни инфекции.

Потвърждаващи тестове са желателни за всеки положителен резултат..

Какви други тестове трябва да се вземат за хепатит С?

Съществуват и тестове за диагностициране на хепатит С и измерване на вирусното натоварване на HCV - PCR. Анализът се извършва за директно изследване на генетичния материал на вируса (РНК).

Ако се открие HCV РНК, това потвърждава заболяването. Ако PCR е отрицателен и скринингът на анти-HCV антитела е положителен, има вероятност лицето да е имало хепатит С преди.

За определяне дали органът е повреден се използва биохимичен кръвен тест, който измерва нивото на ензимите, произвеждани от черния дроб. Въпреки това, някои хора с хепатит С поддържат чернодробната функция, дори ако черният дроб вече е повреден..

Може да се наложи биопсия, за да се провери степента на увреждане на черния дроб. Това е процедура, която включва вземане на тъканна проба със специална игла за изследване под микроскоп..

Биопсията ви помага да решите кое лечение на хепатит С да изберете и колко дълго да продължите.

Тестът за определяне на антитела към причинителя на хепатит С в момента се използва като „златен стандарт“ за първична диагностика на заболяването. Изследването се нарича анти-HCV. Тестовата техника ви позволява да определите титъра на имуноглобулините, който определя активността на имунния отговор.

Някои видове анализи са в състояние да разграничат различните видове антитела, което е определящ фактор при диагностицирането на остър или хроничен хепатит С.

Ако е посочено, е възможно да се идентифицират имуноглобулини към специфични структурни протеини на патогена.

Това изследване се прави рядко, но помага да се определи причината за резистентност към терапията и да се оцени възможността от усложнения..

Какво означава Anti-HCV?

Анти-HCV кръвен тест е предназначен за скрининг на човек за хепатит С. Какъв е този тест? Принципът на изследването е да се открият антитела (имуноглобулини или антитела).

Имуноглобулините са специфични вещества с протеинова структура, които се произвеждат, за да предпазят организма от бактерии и вируси.

Антителата са способни да „разпознават“ частици от патогенни патогени, които могат да причинят необратимо увреждане на здравето.

Такива частици се наричат ​​антигени. Задачата на AT е да ги унищожи преди настъпването на необратими промени. Имуноглобулините са силно специфични. С други думи, определени антитела, уникални по структура, се произвеждат за всеки антиген. Съответно, ако в тялото се открият антитела срещу хепатит С, това означава, че е настъпила инфекция..

Пациентите често питат дали анти-HCV тестът е положителен, какво означава това? Често такива резултати показват инфекция.

Но при скрининг за имуноглобулини е възможно да се получат фалшиви (както положителни, така и отрицателни) тестове. Факт е, че резултатите от проучването Anti-HCV зависят от характеристиките на имунната система..

Например бременността и автоимунните заболявания могат да показват фалшиви маркери за тест.

Какво е анти-HCV отрицателно?

Острата инфекция с хепатит С е безсимптомна и дори тези, които развиват хронично заболяване, може да нямат симптоми в продължение на десетилетия. Понякога болестта може да бъде открита случайно, както беше преди. Сега те правят скрининг тест срещу HCV и откриват болестта. Резултатите могат да бъдат отрицателни или положителни.

Били ли сте някога дарявате кръв за хепатит С?